Projekt edukacji ekologicznej

Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ dzięki dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza młodzież w wieku od 11 do 18 roku życia do przyłączenia się do projektu aktywnej edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.
Projekt realizowany będzie na terenie 8 województw. Ogólne informacje nt. projektu znajdują się w folderze zamieszczonym poniżej.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu przekazujemy WYPOSAŻENIE „na start”:

  1. LORNETKĘ – Delta Optical Forest II.
  2. Książkę – Ptaki. Przewodnik Collinsa.
  3. Poradnik metodyczny – Vademecum obserwatora.

Dla obserwatorów przewidzieliśmy również PAKIETY MŁODEGO ORNITOLOGA.

Osoby zainteresowane udziałem w prowadzeniu obserwacji ptaków zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi poniżej:

  1. Opis projektu.
  2. Rekrutacja uczestników.
  3. Warunki przekazania WYPOSAŻENIA i PAKIETU MŁODEGO ORNITOLOGA.
  4. Zgłoszenia do projektu.
  5. Terenowa karta obserwacji ptaków.
  6. Instrukcja prowadzenia obserwacji ornitologicznych.
  7. Portal przyrodniczy – avesobserwacje.pl