Zimowe liczenie ptaków wodnych – 2021 rok

OGŁASZAMY KONKURS „ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH”

Zapraszamy wszystkich młodych ornitologów w wieku 8-21 lat do udziału w konkursie pt.
„ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH”

Konkurs sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:”Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

1.ZASADY KONKURSU:

TERMIN LICZENIA – jak najbliżej daty 15 stycznia 2021 roku.

TEREN OBSERWACJI –  jezioro, rozlewisko, zalew, odcinek rzeki, łąki, pola.

SPRAWOZDANIE:

  1. mapka z granicami badanego obszaru,
  2. tabela ze spisem gatunków ptaków (nazwy polskie i łacińskie) z podaniem ich liczebności,
  3. 4 zdjęcia (ewentualnie rysunki) obrazujące charakter badanego obszaru.
  4. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (do pobrania poniżej)

3.TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

Na prace czekamy do 30 stycznia 2021 roku.

Prace z dopiskiem:

„Zimowe liczenie ptaków wodnych”

należy wysłać  pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Ekologiczna Laudato Si’

  1. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin

lub wersję elektroniczną na adres:

biuro@laudatosi.pl

  1. NAGRODY.

Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych prac, z czego wyróżnione zostaną 3 najlepsze opracowania.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni pomocami dydaktycznymi.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU – PDF do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – PDF do pobrania