Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/06/2018 – dotyczące usługi opracowania Vademecum obserwatora oraz jego wydruk  w ilości 800 sztuk.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.
Umowa nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na opracowanie Vademecum obserwatora oraz jego wydruk  w ilości 800 sztuk.

Termin składania ofert: 08.06.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 02/06/2018

Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2018 – usługa polegająca na dostawie 800 sztuk atlasów ptaków.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na dostawie 800 sztuk atlasów ptaków do siedziby Fundacji Ekologicznej Laudato Si’ w Szczecinie.

Termin składania ofert: 07.,6.2018 r. do godz. 15:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 01/06/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/2018 – usługa wynajęcia ośrodka w celu zorganizowania konferencji dla 100 uczestników oraz zakwaterowania i wyżywienia 100 uczestników konferencji w miejscowości Trzęsacz (gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie)

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na usługę wynajęcia ośrodka w celu zorganizowania konferencji dla 100 uczestników oraz zakwaterowania i wyżywienia 100 uczestników konferencji w miejscowości Trzęsacz (gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie).

Termin składania ofert: do dnia 17.05.2018 r. do godziny 15:00

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załącznik 1. Jadłospis konferencja 22-24.05.2018.

Załącznik 2. Wzór formularza ofertowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 02/05/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/04/2018 – dostawa 800 sztuk lornetek.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na dostawę 800 sztuk lornetek.

Termin składania ofert: do 30.04.2018 r., do godz. 15:00.

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 02/04/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2018 – dotyczące zaprojektowania, wykonania
i wdrożenia portalu internetowego i aplikacji mobilnej oraz świadczenia usług z zakresu obsługi portalu internetowego i aplikacji mobilnej.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” Umowa nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego i aplikacji mobilnej oraz świadczenia usług
z zakresu obsługi portalu internetowego i aplikacji mobilnej.

Termin składania ofert: do 12.04.2018 r. do godziny 15:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Załącznik nr 3

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 01/04/2018