Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE – w związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na usługę wynajęcia ośrodka w celu zorganizowania szkolenia dla 18 uczestników oraz zakwaterowania i wyżywienia 18 uczestników szkolenia w miejscowości Wisełka (gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie).

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’.

Termin składania ofert: do dnia 17.05.2019 r. do godziny 12:00

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załącznik nr 1. Jadłospis 31.05-02.06.2019.

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.

Informacja z dn.17.05.2019 r. o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (pobierz)

Informacja z dn.20.05.2019 r. o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (pobierz)

INFORMACJA Z DN. 24.04.2019 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W dniu 24.04.2019 r. Zamawiający Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

usługi zakwaterowania i wyżywienia 100 uczestników konferencji pn.: „Ptaki Polski skarbem Europy” w Łomży oraz wynajem sali konferencyjnej w terminie 22-24 maja 2019 roku. Konferencja organizowana jest przez Fundację Ekologiczną Laudato Si’ w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2019 – dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu Pakietów młodego ornitologa
w ilości 800 sztuk.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.
Umowa nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu Pakietów młodego ornitologa
w ilości 800 sztuk.

Termin składania ofert: 15.03.2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Załącznik 1. Formularz ofertowy do zapytania 01/03/2019

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 01/03/2019

INFORMACJA Z DN. 24.12.2018 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

usługi polegającej na projekcie graficznym, składzie oraz wydruku materiałów warsztatowych w ilości 720 kompletów.

Materiały warsztatowe przygotowywane na potrzeby realizacji projektu edukacji ekologicznej pn.:
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.
Działanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

INFORMACJA Z DN. 20.12.2018 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

usługi zorganizowania i obsługi warsztatów szkoleniowych docelowo dla 360 uczestników, obejmująca: wynajęcie obiektu posiadającego salę umożliwiającą zorganizowanie zajęć grupowych dla przeprowadzenia ww. warsztatów w turach, położonego w miejscowości Trzęsacz (gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie), zapewnienie w wynajętym obiekcie do 80 miejsc noclegowych, przygotowanie wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i zapewnienie obsługi obiektu (kucharki, obsługa sali jadalnej/stołówki, sprzątaczki, konserwator itp.) w okresie przeprowadzania ww. warsztatów.

Warszataty dla uczestników realizowane w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”. Warsztaty sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

INFORMACJA Z DN. 20.12.2018 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

usługi zorganizowania i obsługi warsztatów szkoleniowych docelowo dla 360 uczestników, obejmującą: wynajęcie obiektu posiadającego salę umożliwiającą zorganizowanie zajęć grupowych dla przeprowadzenia ww. warsztatów w turach, położonego w miejscowości Wisełka (gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie), zapewnienie w wynajętym obiekcie do 80 miejsc noclegowych, przygotowanie wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i zapewnienie obsługi obiektu (kucharki, obsługa sali jadalnej/stołówki, sprzątaczki, konserwator itp.) w okresie przeprowadzania ww. warsztatów.

Warszataty dla uczestników realizowane w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”. Warsztaty sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/06/2018 – dotyczące usługi opracowania Vademecum obserwatora oraz jego wydruk  w ilości 800 sztuk.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.
Umowa nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na opracowanie Vademecum obserwatora oraz jego wydruk  w ilości 800 sztuk.

Termin składania ofert: 08.06.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 02/06/2018

Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2018 – usługa polegająca na dostawie 800 sztuk atlasów ptaków.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na dostawie 800 sztuk atlasów ptaków do siedziby Fundacji Ekologicznej Laudato Si’ w Szczecinie.

Termin składania ofert: 07.,6.2018 r. do godz. 15:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 01/06/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/2018 – usługa wynajęcia ośrodka w celu zorganizowania konferencji dla 100 uczestników oraz zakwaterowania i wyżywienia 100 uczestników konferencji w miejscowości Trzęsacz (gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie)

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na usługę wynajęcia ośrodka w celu zorganizowania konferencji dla 100 uczestników oraz zakwaterowania i wyżywienia 100 uczestników konferencji w miejscowości Trzęsacz (gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie).

Termin składania ofert: do dnia 17.05.2018 r. do godziny 15:00

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załącznik 1. Jadłospis konferencja 22-24.05.2018.

Załącznik 2. Wzór formularza ofertowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 02/05/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/04/2018 – dostawa 800 sztuk lornetek.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na dostawę 800 sztuk lornetek.

Termin składania ofert: do 30.04.2018 r., do godz. 15:00.

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 02/04/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2018 – dotyczące zaprojektowania, wykonania
i wdrożenia portalu internetowego i aplikacji mobilnej oraz świadczenia usług z zakresu obsługi portalu internetowego i aplikacji mobilnej.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” Umowa nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego i aplikacji mobilnej oraz świadczenia usług
z zakresu obsługi portalu internetowego i aplikacji mobilnej.

Termin składania ofert: do 12.04.2018 r. do godziny 15:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Załącznik nr 3

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 01/04/2018