Przetargi

10.02.2021 r.

INFORMACJA Z DN. 10.02.2021 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/02/2021

W dniu 10.02.2021 r. Zamawiający Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

usługi druku i oprawy publikacji wraz z opracowaniem graficznym, składem i łamaniem.

 Usługa realizowana jest przez Fundację Ekologiczną Laudato Si’ w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.

Zakup sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą
w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

23.12.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2020 – dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu Pakietów młodego ornitologa w ilości 800 sztuk.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl,  Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

dostawa 800 sztuk Pakietów młodego ornitologa.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Termin składania ofert: 05.01.2021 r. godz. 12.00

Inforamcja z dnia 05.01.2021 r. dotycząca przesunięcia terminu składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 1/12/2020: Zamawiąjący zmienia termin składania ofert na dzień 08.01.2021 r. do godz.12:00. Pozostałe zapisy dotyczące zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Treść zapytania ofertowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: do pobrania

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/12/2020

03.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/09/2020

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” sfinansowanego
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na jest usługę zorganizowania i obsługi szkolenia docelowo dla 18 uczestników zorganizowanego w miejscowości Wisełka (gmina Międzyzdroje,
woj. zachodniopomorskie) w terminie 11-13.09.2020 r.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’.

Termin składania ofert: do dnia 07.09.2020 r. do godziny 12:00

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załącznik nr 1. Jadłospis 11-13.09.2020 r.

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy.

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 02/09/2020

02.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2020

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl,
Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

 • wdrożenia systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams,
 • pomocy technicznej związanej z bieżącym użytkowaniem systemu, świadczonej w okresie od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Termin składania ofert: 07.09.2020 r.  do godz. 12.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym: do pobrania.

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o min. 2-letnim doświadczeniu w pracy z usługami firmy Microsoft.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 01/09/2020

 

26.o8.2020 r.

ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/08/2020

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że ogłoszone przez Fundację Ekologiczną Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie  postępowanie ofertowe (zapytanie ofertowe
nr 03/08/2020), prowadzone w związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl,  Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie, na świadczenie usługi:

 • wdrożenia systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams,
 • pomocy technicznej związanej z bieżącym użytkowaniem systemu, świadczonej w okresie od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r.

zostało anulowane z powodu potrzeby weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz z uwagi na błąd stwierdzony w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 03/08/2020. 

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, Część IX. Informacje dodatkowe, pkt. 5. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w każdym momencie, bez podawania przyczyny”.

Zapytanie zostanie wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie www.laudatosi.pl/przetargi/.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

 

20.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/08/2020

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl,
Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

 • wdrożenia systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams,
 • pomocy technicznej związanej z bieżącym użytkowaniem systemu, świadczonej w okresie od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Termin składania ofert: 25.08.2020 r.  do godz. 12.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym: do pobrania.

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o min. 2 letnim doświadczeniu w pracy z usługami firmy Microsoft.

Informacja dodatkowa z dn.24.08.2020 r.: „Zamawiający wyraża zgodę na przyłączenie domeny do usługi Microsoft i utworzenie jednych kont, które będą zarazem kontami email oraz kontami do obsługi Microsoft Teams.”

 

03.08.2020 r.

INFORMACJA Z DN. 31.07.2020 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/07/2020

W dniu 31.07.2020 r. Zamawiający Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

usługi zakwaterowania i wyżywienia 60 uczestników konferencji pn.: „Wiedza o ptakach kluczem do ochrony lasów polskich” na terenie pow. słubickiego (woj. lubuskie) oraz wynajem sali konferencyjnej w terminie 29-31 sierpnia 2020 roku. Konferencja organizowana jest przez Fundację Ekologiczną Laudato Si’ w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.

Konferencja sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

 

16.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020 – dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu Pakietów młodego ornitologa
w ilości 800 sztuk.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl,
Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

 • dostawa 800 sztuk Pakietów młodego ornitologa.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Termin składania ofert: 20.01.2020 r. godz. 12.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym: do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/01/2020 (pobierz)

31.12.2019 r.

INFORMACJA Z DN. 31.12.2019 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

usługi polegającej na projekcie graficznym, składzie oraz wydruku materiałów warsztatowych w ilości 720 kompletów.

Materiały warsztatowe przygotowywane na potrzeby realizacji projektu edukacji ekologicznej pn.:
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.
Działanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

10.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2019 

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” Umowa nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

 • zakwaterowania w miejscowości Wisełka (gm. Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie) uczestników warsztatów, kadry opiekunów, kadry trenerów prowadzących warsztaty i pracowników Fundacji Ekologicznej Laudato Si’;
 • wyżywienia uczestników warsztatów, kadry opiekunów, kadry trenerów prowadzących warsztaty i pracowników Fundacji Ekologicznej Laudato Si’;
 • wynajmu sal szkoleniowych.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’.

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2019 r. do godziny 15:00

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załączniki w formie edytowalnej:

Załącznik nr 1. Harmonogram.

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy.

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 5. Opis zgłaszanego obiektu.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 02/10/2019

10.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2019 

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, umowa nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

 • zakwaterowania w miejscowości Trzęsacz (gm. Rewal, woj. zachodniopomorskie) uczestników warsztatów, kadry opiekunów, kadry trenerów prowadzących warsztaty i pracowników Fundacji Ekologicznej Laudato Si’;
 • wyżywienia uczestników warsztatów, kadry opiekunów, kadry trenerów prowadzących warsztaty i pracowników Fundacji Ekologicznej Laudato Si’;
 • wynajmu sal szkoleniowych.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’.

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2019 r. do godziny 15:00

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załączniki w formie edytowalnej:

Załącznik nr 1. Harmonogram.

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy.

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 5. Opis zgłaszanego obiektu.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 01/10/2019

14.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – w związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na usługę wynajęcia ośrodka w celu zorganizowania szkolenia dla 18 uczestników oraz zakwaterowania i wyżywienia 18 uczestników szkolenia w miejscowości Wisełka (gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie).

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’.

Termin składania ofert: do dnia 17.05.2019 r. do godziny 12:00

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załącznik nr 1. Jadłospis 31.05-02.06.2019.

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.

Informacja z dn.17.05.2019 r. o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (pobierz)

Informacja z dn.20.05.2019 r. o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (pobierz)

24.04.2019 r.

INFORMACJA Z DN. 24.04.2019 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W dniu 24.04.2019 r. Zamawiający Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

usługi zakwaterowania i wyżywienia 100 uczestników konferencji pn.: „Ptaki Polski skarbem Europy” w Łomży oraz wynajem sali konferencyjnej w terminie 22-24 maja 2019 roku. Konferencja organizowana jest przez Fundację Ekologiczną Laudato Si’ w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

08.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2019 – dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu Pakietów młodego ornitologa
w ilości 800 sztuk.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.
Umowa nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu Pakietów młodego ornitologa
w ilości 800 sztuk.

Termin składania ofert: 15.03.2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Załącznik 1. Formularz ofertowy do zapytania 01/03/2019

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 01/03/2019

 

INFORMACJA Z DN. 24.12.2018 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

usługi polegającej na projekcie graficznym, składzie oraz wydruku materiałów warsztatowych w ilości 720 kompletów.

Materiały warsztatowe przygotowywane na potrzeby realizacji projektu edukacji ekologicznej pn.:
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.
Działanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

 

INFORMACJA Z DN. 20.12.2018 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

usługi zorganizowania i obsługi warsztatów szkoleniowych docelowo dla 360 uczestników, obejmująca: wynajęcie obiektu posiadającego salę umożliwiającą zorganizowanie zajęć grupowych dla przeprowadzenia ww. warsztatów w turach, położonego w miejscowości Trzęsacz (gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie), zapewnienie w wynajętym obiekcie do 80 miejsc noclegowych, przygotowanie wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i zapewnienie obsługi obiektu (kucharki, obsługa sali jadalnej/stołówki, sprzątaczki, konserwator itp.) w okresie przeprowadzania ww. warsztatów.

Warszataty dla uczestników realizowane w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”. Warsztaty sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

 

INFORMACJA Z DN. 20.12.2018 R. O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

usługi zorganizowania i obsługi warsztatów szkoleniowych docelowo dla 360 uczestników, obejmującą: wynajęcie obiektu posiadającego salę umożliwiającą zorganizowanie zajęć grupowych dla przeprowadzenia ww. warsztatów w turach, położonego w miejscowości Wisełka (gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie), zapewnienie w wynajętym obiekcie do 80 miejsc noclegowych, przygotowanie wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i zapewnienie obsługi obiektu (kucharki, obsługa sali jadalnej/stołówki, sprzątaczki, konserwator itp.) w okresie przeprowadzania ww. warsztatów.

Warszataty dla uczestników realizowane w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”. Warsztaty sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ z siedzibą w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu (pobierz)

05.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/06/2018 – dotyczące usługi opracowania Vademecum obserwatora oraz jego wydruk  w ilości 800 sztuk.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.
Umowa nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na opracowanie Vademecum obserwatora oraz jego wydruk  w ilości 800 sztuk.

Termin składania ofert: 08.06.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 02/06/2018

Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego.

01.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2018 – usługa polegająca na dostawie 800 sztuk atlasów ptaków.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na dostawie 800 sztuk atlasów ptaków do siedziby Fundacji Ekologicznej Laudato Si’ w Szczecinie.

Termin składania ofert: 07.06.2018 r. do godz. 15:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 01/06/2018

14.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/2018 – usługa wynajęcia ośrodka w celu zorganizowania konferencji dla 100 uczestników oraz zakwaterowania i wyżywienia 100 uczestników konferencji w miejscowości Trzęsacz (gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie)

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na usługę wynajęcia ośrodka w celu zorganizowania konferencji dla 100 uczestników oraz zakwaterowania i wyżywienia 100 uczestników konferencji w miejscowości Trzęsacz (gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie).

Termin składania ofert: do dnia 17.05.2018 r. do godziny 15:00

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załącznik 1. Jadłospis konferencja 22-24.05.2018.

Załącznik 2. Wzór formularza ofertowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 02/05/2018

24.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/04/2018 – dostawa 800 sztuk lornetek.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na dostawę 800 sztuk lornetek.

Termin składania ofert: do 30.04.2018 r., do godz. 15:00.

Szczegółowy opis warunków zapytania ofertowego: do pobrania.

Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 02/04/2018

09.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2018 – dotyczące zaprojektowania, wykonania
i wdrożenia portalu internetowego i aplikacji mobilnej oraz świadczenia usług z zakresu obsługi portalu internetowego i aplikacji mobilnej.

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” Umowa nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego i aplikacji mobilnej oraz świadczenia usług
z zakresu obsługi portalu internetowego i aplikacji mobilnej.

Termin składania ofert: do 12.04.2018 r. do godziny 15:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Załącznik nr 3

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 01/04/2018