Zgłoszenia do projektu

Młodzież zainteresowaną udziałem w projekcie edukacji ekologicznej pn.:
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” w celu rejestracji proszona jest
o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego dla obserwatora na adres Fundacji drogą tradycyjną:

Fundacja Ekologiczna Laudato Si’

al. Wyzwolenia 52

71-506 Szczecin

z dopiskiem: Uczestnik aktywny,

lub poprzez przesłanie kolorowego skanu  formularza na adres poczty elektronicznej:

e-mail: biuro@laudatosi.pl

z dopiskiem: Uczestnik aktywny.

Ważne! Formularze powinny być podpisane przez osoby uprawnione.

Poniżej zamieszczono Formularz zgłoszeniowe w dwóch wariantach:

Formularz zgłoszeniowy dla obserwatora – osoby pełnoletnie.

.docx

.pdf

Formularz zgłoszeniowy dla obserwatora – osoby niepełnoletnie.

.docx

.pdf