Majowe obserwacje ptaków lęgowych

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin konkursu „Majowe obserwacje ptaków lęgowych” pobierz
  2. Formularz zgłoszeniowy – pobierz.
  3. Zgoda na publikację pracy – pobierz.

UWAGA! Przedłużamy możliwość nadsyłania prac konkursowych
do 15 sierpnia 2019 r.

Prace konkursowe można przesłać drogą mailową: biuro@laudatosi.pl