Terenowa karta obserwacji ptaków

Każdy obserwator jest zobowiązany przynajmniej 2 razy w ciągu miesiąca przeprowadzić obserwacje ptaków w terenie. Podczas jednego wyjścia sporządza notatki z obserwacji i zapisuje je w Terenowej karcie obserwacji ptaków.

Do pobrania: Terenowej karcie obserwacji ptaków.

Kolejnym krokiem jest zapisanie wyników obserwacji na portalu przyrodniczym avesobserwacje.pl (dostępny od 22.06.2018 r.), czyli wypełnienie elektronicznej karty z przeprowadzonego wyjścia terenowego.

Komplet wypełnionych papierowych wersji kart obserwacji z danego miesiąca młody obserwator przekazuje swojemu Animatorowi lub przesyła raz w miesiącu na adres Fundacji Ekologicznej Laudato Si’.

WAŻNE! Podstawą aktywnego udziału w projekcie jest min. 2-krotne w ciągu każdego miesiąca wypełnienie Terenowej karty obserwacji oraz po zalogowaniu się na portal avesobserwacje.pl wypełnienie elektronicznej karty obserwacji.