Rekrutacja uczestników

Zasady rekrutacji do projektu:

1.Na wstępie osoby chętne do udziału w projekcie muszą spełnić dwa podstawowe warunki:

  • wiek: 8-18 lat w momencie przystąpienia do projektu;
  • zamieszkują jedno z województw objętych projektem.

2. Wypełnienie i przesłanie na adres Fundacji Formularza zgłoszeniowego dla obserwatora –  szczegóły

3. Akceptacja zgłoszenia uczestnika przez Fundację.

4. Przesłanie do Uczestnika informacji o rejestracji na portalu przyrodniczym: avesobserwacje.pl oraz nadanie loginu i hasła.

5. Po uzyskaniu loginu i hasła uczestnik może zalogować się na portalu. Konto Uczestnika będzie aktywne po akceptacji przez niego Regulaminu i wymaganych zgód.

6. Wypełnienie przez Uczestnika elektronicznej karty obserwacji – min. 2 karty w miesiącu.